Zvolte si typ nemovitosti

Reallia, realitní kancelář Český Těšín

Mobilní domy

Co musíte vyřídit, pokud se rozhodnete pro koupi mobilního domu

Popularita mobilních domů v posledních létech stále roste. Pořizujeme si je nejen k rekreaci, ale i k trvalému bydlení. K jejich oblibě přispívá nízká pořizovací cena a v moderních typech těchto domů i relativně slušný komfort bydlení.

Plní mobilní dům funkci stavby?

Ať už se jedná o mobilní dům vybavený tažnou ojí a koly, nebo o modulový dům, který na pozemek umístí jeřáb, je to výrobek plnící funkci stavby, tudíž spadá do režimu stavebního zákona. Vztahují se na něj stejná pravidla jako pro stavbu rodinného domu. Pravidla se týkají světlé výšky místnosti, šířky chodby, energetické náročnosti, plochy místností. Dům musí splňovat hygienické normy a předpisy požární bezpečnosti. 

Potřebuji stavební povolení na mobilní dům?

Stavební povolení na mobilní dům není potřeba. Umístění mobilního domu na pozemku vyžaduje souhlas stavebního úřadu nebo musí být v souladu s uzemním plánováním. Stavebnímu úřadu předložíte žádost o vydání územního souhlasu, doložíte vlastnické právo k pozemku a dokumentaci k mobilnímu domu. Potřebovat budete i vyjádření od technické a dopravní infrastruktury v místě. Po kladném vyřízení územního souhlasu již můžete mobilní dům umístit na pozemek a užívat. Není třeba žádná kolaudace ani zápis do katastru nemovitostí. 

Můžu čerpat na koupi mobilního domu hypotéku?

V poslední době se objevují na trhu mobilní domy, které je možné zkolaudovat a získat na ně číslo popisné. V takovém případě je možné na takový dům čerpat hypoteční úvěr.

Zpět na Články